EN / CN
 
联系我们 首页 > 联系我们
 

 

 

新加坡
 

电话:(65) 6220 2222
 

传真:(65) 6220 1100
 

地址:新加坡哥列码头20号24-00 邮编049319上海

电话:(21) 2056 8000

传真:(21) 6845 3102

地址:上海市浦东新区花园石桥路66号东亚银行金融大厦10楼

邮编:200120 

 

Copyright © Awin Resource International Pte Ltd